Overdruk Keuring is een bedrijf wat keuringen uitvoert aan

  • Filter Overdruk systemen.
  • En Opbouw van filter overdruk systemen

Overdrukkeuring is een onderdeel van RB keuringen

Wij merken dat er steeds meer en meer wordt gecontroleerd door de Arbeidsinspectie op de certificering van werktuigen. De CROW 132 stelt verplicht dat een overdrukfiltersysteem jaarlijks wordt gekeurd. Deze voorkomt namelijk een risico voor de gezondheid als er gewerkt wordt met verontreinigde grond en water. Wij kunnen deze keuring voor u verzorgen. Wij adviseren dit één keer per jaar te doen, het kan bijvoorbeeld samenvallen met een Keuring van de machine Gezien de geringe prijs die wij voor de keuring vragen, zal dit voor u een groot voordeel betekenen. U bent er namelijk zeker van dat u zich houdt aan de eisen van het CROW 132 en bespaart hoge boetes die worden opgelegd door de Arbeidsinspectie. Na de keuring ontvangt u een keuringsrapport en wordt de keuring bijgehouden in het logboek behorend bij het werktuig

Wij Keuren Waneer u ze niet nodig heeft : Dat kan zijn Na 16:00 uur of bijvoorbeeld op zaterdag of zondag tegen geen meer kosten.

fotos/cabine

Overdrukkeuring . NL